Zorgeloos Gastvrij

Zorgeloos Gastvrij is de naam van ons duurzame zorgtraject. Tijdens ons traject dat tussen de 14 en 18 weken duurt, doorlopen wij samen met het management, fulltimers en ambulante medewerkers verschillende stappen.

Roadmap

Samen gaan we op weg om een breed gedragen route naar gastvrijheid uit te stippelen. Deze roadmap noemen wij het Gastvrijheidsplan. Een organisch document dat helpt om vergaarde kennis en inzichten vast te leggen. Het is een blauwdruk die zich, net als uw medewerkers, blijft ontwikkelen. Daarom is er ook na het traject genoeg ruimte om samen nieuwe inzichten toe te voegen

Gastvrijheid kan je op allerlei manieren implementeren in je organisatiestructuur en werkprocessen. Daarom is een gastvrijheidsplan op maat, onder begeleiding van onze experts, een waardevolle tool om in handen te hebben als organisatie. Hierin maak je heldere en duidelijke afspraken voor, maar vooral met elkaar!

Roadmap

Iedereen doet mee

Doordat iedereen aan het plan bijdraagt wordt het iets van alle medewerkers. Dus geen strak protocol dat van bovenaf wordt opgelegd. Daarnaast krijgt het management waardevolle informatie over wat er speelt binnen de organisatie. Deze kennis is cruciaal voor een goed gastvrijheidsniveau. Doordat medewerkers zelf bijdragen krijgen ze het gevoel dat ze waardevol zijn, gezien en gehoord worden.

Iedereen doet mee

Wat is het succes?

De Gastvrijheidscoach heeft een resultaatgerichte focus. In de hospitality heeft dit tot mooie resultaten geleid. Zodra wij een project opstarten betrekken we iedereen in de organisatie. Zo ontstaat er een gastvrijheidscommunity in de organisatie. De interactieve workshops prikkelen teams om gastvrijheid een centrale plek te geven in de organisatie.

Kennis behouden

Gastvrijheid doe je samen, met en voor elkaar. Door alles vast te leggen in het gastvrijheidsplan krijgt het ook een duurzaam karakter. Kennis wordt gedeeld en blijft behouden, ook als er medewerkers weg gaan. Dat is een van de sleutels tot succes! Door elke medewerker belangrijk te maken, doordring je ze van het feit dat alle diensten bijdragen aan de beleving en het herstelproces van de patiënt

Template

Door het gastvrijheidsplan op te stellen creëren we een fundament waar de organisatie nog jaren de vruchten van gaat plukken! Voor de gehele organisatie is dit een waardevol plan wat inzicht geeft in het gastvrijheidsbeleid. Wij hebben de afgelopen jaren een template ontwikkeld als basis van het gastvrijheidsplan.

Hoe werkt het traject?

  • Door organisatiebreed het gastvrijheidsniveau te meten en samen naar overeenkomsten en verschillen te kijken.
  • Door iedere medewerker intrinsiek te motiveren om gastvrijheid uit te dragen.
  • Door medewerkers te motiveren en na te laten denken over gastvrijheid worden zij zelf betrokken bij het gastvrijheidsplan.
  • Door medewerkers te stimuleren om de juiste vragen te stellen en cliënten actief te betrekken kunnen we beter in de behoeften van uw cliënten voorzien.

Alles draait om aandacht

Gastvrijheidstraject

Bent u benieuwd naar het gastvrijheidsplan? Download deze via de onderstaande knop.

Download hier de brochure